Beleidsondersteuning en -advies

Beleidseffectiviteit wordt bepaald door de kwaliteit van het geformuleerde beleid, het ontwikkelde beleidsinstrumentarium, en de mate waarin dit op effectieve en efficiënte wijze kan worden uitgevoerd.

Op het terrein van beleidsonderzoek en beleidsevaluatie bundelt IPR Normag haar expertise en ervaring ten aanzien van afvalbeheer en grondstoffenmanagement, beheer openbare ruimte, arbeidsparticipatie, burgerparticipatie en markt&overheid.

IPR Normag biedt beleidsondersteuning in opdracht van de Rijksoverheid, gemeenten, overheidsbedrijven en non-profit instellingen.

  • Visieontwikkeling
  • Beleidsanalyse en effectiviteitonderzoek
  • Trendonderzoek en sectoranalyse
  • Scenario-ontwikkeling en -onderzoek
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyses