Organisatieadvies

Organisaties veranderen continu; al dan niet onder druk van de omgeving. Soms betreft het een kleine verandering: bijvoorbeeld een formatiewijziging. En soms betreft het een meer fundamentele verandering: bijvoorbeeld een omschakeling naar de procesgerichte organisatie.

Vanuit IPR Normag helpen wij klantorganisaties met organisatie-analyses en concrete adviezen. Daarbij maken wij het effect van organisatieverandering zichtbaar en adviseren wij over de meest succesvolle veranderstrategie.

Waar nodig hanteren we duidelijke modellen: INK, Business Canvas, A3-jaarplan en andere.

IPR Normag levert

  • Organisatieanalyse: organisatie, proces en formatie
  • Concrete advisering richting management en bestuur
  • Begeleiding bij organisatieontwikkeling