Strategisch advies

Juist nú is strategievorming van belang. Veel organisaties staan aan de vooravond van grote veranderingen.

Strategievorming is een doorlopend proces van koers zoeken en koers uitzetten. Dit start met een goed begrip van de omgeving en de impact van ontwikkelingen en eindigt met een begrepen en gedragen strategie, die dient als kompas voor het dagelijks handelen.

De adviseurs van IPR Normag hebben ruime ervaring met het voorbereiden en begeleiden van strategische positioneringprojecten. Wij begeleiden en adviseren gemeenten en overheidsbedrijven bij de strategische positionering van gemeentelijke diensten en verzelfstandigde organisaties.

  • Businessplanning en strategische analyse: van buiten naar binnen
  • Innovatieve methoden voor strategievorming
  • Klankbord voor bestuurders, toezichthouders en management
  • Ondersteuning bij politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen