Verzelfstandiging, fusie en samenwerking

Om met succes de beoogde (beleids-)doelstellingen te bereiken is de overheid steeds vaker aangewezen op het smeden van samenwerkingsverbanden met andere publieke en private organisaties.

De uitkomst van een strategisch positioneringsproces kan de wens of noodzaak tot samenwerking, fusie of verzelfstandiging zijn.

IPR Normag ondersteunt bij de diverse fasen van samenwerking, fusie en verzelfstandiging: vanaf oriëntatie tot en met implementatie.

Oók zorgen wij voor gerichte ondersteuning na oprichting. Juist deze fase is cruciaal voor het succes van samenwerking. Wij beschikken daarvoor over specifieke kennis van de ‘harde’ aspecten (i.e. proces, structuur en financiën) en de ‘zachte’ aspecten (i.e. mens, cultuur en organisatie).

  • Stevig projectmanagement en inspirator
  • Specifieke deskundigheid t.a.v. samenwerkingsvraagstukken: o.a. businessplanning, synergie-analyse en frictiekosten, personele consequenties, aanbestedingsrecht, rechtsvormkeuze, governance
  • Procesdeskundigheid, inclusief inzicht in en advies over de veelvoorkomende valkuilen bij samenwerking, fusie en verzelfstandiging