Onderzoek naar hoogwaardige afvalverwerking in Limburg

In opdracht van Afvalsamenwerking Limburg (ASL) voert IPR Normag een onderzoek uit naar de kansen en mogelijkheden voor hoogwaardiger verwerking van grondstoffen in Limburg.

Onderdeel van het onderzoek is een netwerkanalyse. Met deze analyse worden alle ondernemers, onderwijsinstellingen en andere initiatieven in kaart gebracht die een rol kunnen spelen bij hoogwaardiger verwerking van afval- en grondstofstromen in Limburg. Met een enquête onder deze partijen, wil ASL inzicht krijgen in waar zij mee bezig zijn, waar zij kansen zien en wat zij vinden dat de overheid moet doen op het gebied van circulaire economie en grondstofverwerking.

Eerder dit jaar kondigde ASL al aan samen met de Provincie Limburg een onderzoek te starten naar hoe huishoudelijk afval in de toekomst binnen de eigen provinciegrenzen circulair kan worden verwerkt. Dat moet leiden tot een plan van aanpak voor een nieuwe aanbesteding van de Limburgse afvalcontracten.

Momenteel wordt een groot deel van het Limburgse huishoudelijk afval naar Attero in het Drentse Wijster getransporteerd voor verwerking. Die afstand van 250 kilometer vindt ASL te groot. ASL is een samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten voor afvalverwerking.