Maturitycheck Netwerkmonitoring – Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat staat het efficiënt en effectief beheren van de netwerken centraal. Een professionele netwerkmonitoring moet inzicht bieden in toestand, functioneren en beleving van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. Een maturity check op netwerkmonitoring moet RWS in staat stellen tot procesverbetering.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Periode

2020

Rijkswaterstaat maakt al diverse netwerkmonitoringsproducten zowel voor interne, als voor externe klanten. Vanuit RWS is er behoefte om de stand van zaken (‘volwassenheid’) binnen het proces van netwerkmonitoring in beeld te brengen d.m.v. een Maturity Check Netwerkmonitoring (volwassenheidsmeting). Met als doel de huidige stand van zaken af te zetten tegen het gewenst ambitieniveau.

Na 2014 en 2016 is IPR Normag ook voor 2020 gevraagd om een Maturity Check uit te voeren. Aan da hand van interviews met zowel gebruikers als opstellers van data(monitoring), goede respons op een webenquête en uiteindelijk ‘expert judgement’ is gekomen tot een volwassenheidsoordeel. Op basis van voorgestelde verbeterpunten is een verbeteragenda opgesteld, die door Rijkswaterstaat zal worden opgepakt.