Afvalstoffenheffing onder druk!

Afvalstoffenheffing stijgt het sterkst in 26 jaar | Woonlastenstijging zet door | Gemeente overweegt herverdeling stijgende lasten | Afvalstoffenheffing volgend jaar 5% hoger | Forse stijging afvalstoffenheffing dreigt voor burgers | Wat is er aan de hand met de afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing is sinds afgelopen jaar weer volop in het nieuws, zoals deze krantenkoppen laten zien. Gemeenten hebben te maken met kostenstijgingen in de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Een stijging van lokale lasten is vaak onvermijdelijk en is politiek natuurlijk slecht nieuws. Doelstellingen voor meer afvalscheiding komen onder druk te staan: de belofte voor lagere lasten door betere scheiding wordt moeilijker uit te leggen.

Kennistafel over afvalstoffenheffing
Voor het uitwisselen van kennis en ervaringen met en over de afvalstoffenheffing heeft IPR Normag eind 2021 een kennistafel voor gemeenten georganiseerd. Het animo om deel te nemen aan deze bijeenkomst was groot. Tijdens de bijeenkomst zijn kennis en ervaringen met en over de afvalstoffenheffing gedeeld en is er een toelichting gegeven op de trends en ontwikkelingen die IPR Normag in de sector ziet. Verschillende oplossingsrichtingen om de kostenstijging beheerst en beheersbaar te houden zijn meegegeven. Kortom een succesvolle bijeenkomst waarmee de gemeenten de discussie over de afvalstoffenheffing eenvoudiger kan voeren.

Wat kan ik nu doen?
Gelet op de relevantie van dit onderwerp en de belangstelling hiervoor bij gemeenten heeft IPR Normag het initiatief genomen voor deze bijeenkomst. Vanuit onze ervaring hebben wij eerder al dit artikel geschreven over de ontwikkelingen van de afvalstoffenheffing.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Marten Boels, senior adviseur bij IPR Normag via 06 268 06 181