Juiste strategie en beleid bij keuze voor ondergrondse afvalinzameling

Juiste strategie en beleid bij keuze voor ondergrondse afvalinzameling
Structure follows strategy. Dit adagium hanteert IPR Normag voor het Ondergronds Afval Transportsysteem, OAT. De inzamelstructuur is een afgeleide van het afval- en grondstoffenbeleid van een gemeente en de ambities voor het reduceren van restafval en betere scheiding en hergebruik van recyclebare grondstoffen.

De adviseurs van IPR Normag hebben het effect van OAT op de afvalscheiding voor het huishoudelijk en bedrijfsafval inzichtelijk gemaakt, dit effect afgezet tegenover meer traditionele inzamelmethodieken en de relatie gelegd met de beleidsdoelen. Verder hebben de adviseurs van IPR Normag samen met de betrokken ambtenaren die betrokken zijn bij het beheer van het nieuwe systeem een integraal Grondstoffenplan met een businesscase voor de Sluisbuurt opgesteld.

Naast de afval- en grondstofstromen die via het OAT worden ingezameld, zijn ook inzamelvoorzieningen voor glas, textiel, elektrische apparaten, et cetera ontwikkeld. In de nieuwbouwbuurt zijn alle inzamelvoorzieningen inpandig, met een positief effect op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte .

IPR Normag ondersteunt de bestuurlijke besluitvorming met analyses op het gebied financiën, milieueffect en de inrichting van de beheerorganisatie. En vult hiermee de expertise van Sweco naadloos aan.

Wilt u de folder lezen?
U vindt hem hier.

PDF