De milieustraat als circulair ambachtscentrum

Eind september 2018 hebben de organisaties van meer dan 40 milieustraten verkend welke thema’s, onderwerpen en invalshoeken er zijn bij de milieustraat als circulair ambachtscentrum. Aanleiding voor de door IPR Normag georganiseerde bijeenkomst, is actiepunt 37 uit de Transitieagenda Consumptiegoederen, de kabinetsreactie op de transitieagenda’s en de veelheid aan initiatieven, ideeën en concepten die leven rondom de milieustraat als circulair ambachtscentrum.

Uit de bijeenkomst zijn 7 thema’s naar voren gekomen om verder te verkennen, op te pakken en uit te voeren. In de pdf die u hieronder vindt zijn deze thema’s uitgewerkt.


Meer weten?
Ziet u als gemeente kansen in de transitie van uw milieustraat en wilt u hier graag mee aan de slag? Neem dan contact op met onze adviseur Marten Boels via 023 531 9141.

Wilt u de folder lezen?
U vindt hem hier.

PDF