Aanpak luiers binnen Metropool Regio Amsterdam is een grote kans

Jaarlijks gooien inwoners in de Metropoolregio Amsterdam 57,1 kton aan luiers weg. Hiervan is 28,5 kton babyluiers en 28,5 kton luiers voor volwassenen. 99% wordt verbrand en slechts 1% van het totaal wordt gescheiden ingezameld als luier en verwerkt als materiaal voor compostering. En dat is zonde, want luiermateriaal is goed herbruikbaar.

Adviseur Marten Boels van IPR Normag ondersteunt de Metropoolregio hierbij. Hij begeleidt een werkgroep waarin de 33 gemeenten vertegenwoordigd zijn. Deze MRA-werkgroep luiers focust zich op twee zaken: een intentieovereenkomst om te komen tot meer recycling van gebruikte (baby)luiers enerzijds en het opzetten van een community of practice om het aantal gebruikte luiers te verminderen anderzijds.

Marten Boels: “Als grondstoffenregisseur breng ik de partijen binnen de Metropoolregio bij elkaar, motiveer ik gemeenten om deel te nemen aan de projecten en geef op die manier invulling aan het ontwikkelplan Circulaire Economie van de Metropoolregio. Voor luiers volgen we een tweesporenaanpak: het verminderen van de hoeveelheid luiers en het opbouwen van recyclecapaciteit voor gebruikte luiers.”

Meer lezen?

Link