Van milieustraat naar hippe ‘hub’ voor grondstoffen

Strategische keuzes voor gemeenten

Om de afvaldoelstellingen te halen, is het nodig dat gemeenten alle beschikbare middelen inzetten om een hoger scheidingspercentage te behalen en om meer grondstoffen uit het afval te halen. Zo ook de milieustraten.

Om een hoogwaardige verwaarding van de grondstoffen die op een milieustraat worden aangeboden te bereiken, is er een transitie op gang gekomen van milieustraten naar grondstoffenhubs. In de transformatie van de milieustraat zijn er verschillende strategische keuzes te maken die effect hebben op welke grondstofstromen worden verwaard en op welk niveau.

IPR Normag heeft verschillende bestaande grondstoffenhubs bezocht en betrokken partijen gesproken. Aan de hand van de opgedane kennis en onze ervaring in de afvalmarkt hebben wij een visiedocument geschreven met daarin sprekende voorbeelden. De analyses van deze sprekende voorbeelden zijn bedoeld om organisaties die aan het begin van de transitie staan op weg te helpen met het strategisch keuzeproces.

De keuzes in dit proces worden bepaald aan de hand van een afweging tussen zachte en harde doelstellingen. Gaat het om direct resultaat in tonnages of draait het om bewustwording?

IPR Normag ondersteunt gemeenten bij het inzichtelijk maken van deze afweging en het (aan de hand hiervan) maken van de juiste keuzes.

U kunt het gehele visiedocument hieronder downloaden om inspiratie op te doen en om te lezen welke concrete strategische keuzes gemaakt kunnen worden.
Mocht u aan de hand hiervan meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met onze adviseur Marten Boels (martenboels@iprnormag.nl of 023 – 531 9141).

Deze publicatie eens rustig nalezen?
Download een PDF-variant van dit artikel.

PDF