Grip op de toekomst

Negen waterschappen (deelnemend in AQUON) wensen meer inzicht in lange termijn ontwikkeling van de informatiebehoefte en de monitoringscyclus voor waterkwaliteit. Door trendonderzoek wilden de waterschappen zich beter kunnen oriënteren op strategische vraagstukken. Directe aanleiding vormde een huisvestingsvraagstuk van waterschapslaboratorium AQUON. IPR Normag heeft hiervoor een scenario-onderzoek uitgevoerd, waarbij verschillende toekomstbeelden (scenario’s) meer inzicht geven.

De ontwikkelde scenario’s richten zich op toekomstbeelden per 2040. Daarmee wordt meer zicht geboden op de veranderingen die van invloed (kunnen) zijn op de organisatie. De vier scenario’s geven een duidelijke boodschap af. Afhankelijk van de snelheid van innovatie én de maatschappelijke aandacht voor waterkwaliteit moeten waterschappen rekening houden met forse veranderingen. Het scenario-onderzoek schetst deze op prikkelende en informatieve wijze. Uiteindelijk heeft het scenario-onderzoek bijgedragen aan het inzicht onder management en bestuurders.

IPR Normag heeft het scenario-onderzoek uitgevoerd in een periode van ca. 4 maanden. Diverse deskundigen zijn geraadpleegd of hebben geparticipeerd in het onderzoek om te komen tot een adequate analyse van ontwikkelingen en scenario’s. Verschillende onderzoeksinstituten, mede-overheden, marktpartijen en brancheverenigingen hebben bijgedragen.