Hoe is circulaire economie bij gemeenten georganiseerd?

Betere samenwerking tussen gemeenten op circulaire economie gewenst
In opdracht van IPR Normag heeft Max Damen stage-onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nederlandse gemeenten samenwerken op gebied van circulaire economie. Door middel van bronnenonderzoek en interviews komt Max tot de volgende conclusies en aanbevelingen.

Bijna alle gemeenten werken samen naar 100% circulair
Veel gemeenten werken samen met andere gemeenten aan de opgave voor 100% circulair in 2050. In het onderzoek zijn 32 samenwerkingsverbanden geanalyseerd waarbinnen 296 gemeenten op een manier samenwerken aan deze opgave. Ongeveer 15% van de gemeenten lijkt daarin nog geen directe keuze gemaakt te hebben, of is geen samenwerkingsverband (online) gevonden.
Aanbeveling: inventariseer waar de behoefte van deze gemeenten zit om samen te werken en hoe daarbij de link tussen duurzaamheid, afval, aanbestedingen en economisch beleid gemaakt kan worden.

Mismatch tussen regionale inzet en landelijke doelen
Binnen deze samenwerkingsverbanden werken deze gemeenten aan een breed pallet aan onderwerpen, zonder directe vertaling of relatie naar de landelijke doelstellingen. Er is dus een mismatch tussen deze doelstellingen, en door de breedte van het onderwerp bovendien lastig om te bepalen wanneer samenwerkingsverbanden aan dezelfde doelen werken. En elkaar dus kunnen versterken.
Aanbeveling: versterk en borg de informatie-uitwisseling tussen de samenwerkingsverbanden en zorg voor een lerende omgeving.

Minder dan 40 FTE voor transitie inzetbaar
Binnen de samenwerkingsverbanden is een zeer beperkt budget beschikbaar voor de inzet van personeel. Uit het bronnenonderzoek en de interviews komt naar voren dat nog geen 40 Fte beschikbaar is voor de transitie naar 100% circulair. Dit is los van de inzet binnen gemeenten, waar natuurlijk ook inzet is. Maar geeft ook een duidelijk signaal dat extra inzet noodzakelijk is.
Aanbeveling: borg de structurele inzet van personeel dat werkt aan de transitie.

Meer weten? Neem contact op met Marten Boels via info@iprnormag.nl.

Deze publicatie eens rustig nalezen?
Download een PDF-variant van dit artikel.