Projectplan actualisatie calamiteitenplan

De vier drinkwaterlaboratoria in Nederland hebben afspraken gemaakt om elkaar te ondersteunen bij calamiteiten. Hiervoor is een actueel en uitvoerbaar calamiteitenplan opgesteld. In de loop van de tijd zijn risico’s verschoven: van conventioneel (zoals brand) naar modern (zoals cyberaanval). IPR Normag is gevraagd om een plan op te stellen voor een breed gedragen actualisatie.

Opdrachtgever

De vier drinkwaterlaboratoria: Aqualab Zuid, Het Waterlaboratorium, Vitens (Lab) en WLN

Periode

2020

De drinkwaterlaboratoria hebben sinds 2005 een Calamiteitenplan (CADRI) beschikbaar. Het doel van dit plan is om de continuïteit van het laboratoriumproces te kunnen garanderen naar de interne en externe opdrachtgevers, meer specifiek het kunnen garanderen van de uitvoering van het wettelijk verplicht meetprogramma van de tien waterbedrijven. Het calamiteitenplan moet regelmatig worden geactualiseerd en bijgesteld aan de veranderende omstandigheden.

Sinds de laatste actualisatie is er meer zicht op diverse ontwikkelingen, zoals de opmars van ver doorgevoerde automatisering, robotisering, cybersecurity en toepassing van ICT-componenten en open standaarden (databases). Diverse nieuwe risico’s blijken onvoldoende benoemd in het huidige calamiteitenplan. De laboratoria hebben besloten dat het huidige plan geactualiseerd dient te worden. Het nieuwe calamiteitenplan moet operationeel uitvoerbaar en testbaar zijn.

Omdat de laboratoria de scope en benodigde aanpak wilden herijken, is IPR Normag gevraagd om een projectplan op te stellen voor actualisatie van CADRI. Het projectplan dat wij hebben opgesteld gaat in op de:

  • gestelde eisen en randvoorwaarden;
  • optimale projectorganisatie en –structuur;
  • benodigde projectuitvoering en –planning;
  • benodigde projectmiddelen, en
  • potentiële risico’s en hoe die te beheersen.