Onderzoek scenario’s Serviceteam Echt-Susteren

Gemeente Echt-Susteren staat voor de keuze om (al dan niet) een serviceteam met Participatiewet-cliënten voor inzet in de openbare ruimte te positioneren binnen de gemeentelijke organisatie. IPR Normag is gevraagd inzicht te geven in de mogelijkheden en consequenties hiervan. Het onderzoek moet leiden tot een definitieve keuze.

Opdrachtgever

Gemeente Echt-Susteren

Periode

2020

Gemeente Echt-Susteren heeft een buitendienst voor specifieke onderhoudstaken en maakt aanvullend gebruik van marktpartijen voor groenbeheer en reiniging. In diezelfde openbare ruimte heeft gemeente Echt-Susteren ook afspraken gemaakt met Westrom over inzet van een Serviceteam Echt-Susteren. Het Serviceteam Echt-Susteren heeft re-integratie en arbeidsontwikkeling tot doel en verricht diverse werkzaamheden in de openbare ruimte en biedt daarmee de mogelijkheid voor Participatiewet-cliënten uit te stromen naar regulier werk.

Westrom heeft besloten om dit team te beëindigen. De gemeente Echt-Susteren overweegt om dit team te continueren door positionering binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft vervolgens IPR Normag opdracht gegeven de mogelijkheden en consequenties inzichtelijk te maken zodat de gemeente een zorgvuldig besluit kan nemen.
In ons advies zijn we ingegaan op de volgende inzichten:

  • (Maatschappelijke) meerwaarde (o.a. in termen van doorstroom, uitstroom);
  • Inzicht in takenpakket: regulier onderhoudstaak versus ‘plustaak’;
  • Benodigde middelen en huisvesting;
  • Organisatie en inzet van mens en middelen: i.r.t. taken;
  • (Optimale) wijze van aansturing;
  • Sterkten en zwakten in huidige situatie.