Elektrificatie veerboten Riveer

De gemeenten Altena, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam exploiteren samen twee veerdiensten. Door elektrificatie willen de gemeenten een milieuvoordeel en een kostenvoordeel bereiken. De benodigde investering blijkt inmiddels fors hoger uit te vallen, waardoor de gemeenten financiering moeten zoeken.

Opdrachtgever

Gemeente Altena, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam

Periode

2020

In 2020 hebben de gemeenten Altena, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam afspraken gemaakt om de veerdienst te verduurzamen (door elektrisch varen) en exploitatievoordeel te realiseren. Inmiddels blijkt de benodigde investering fors hoger uit te vallen. De gemeente Gorinchem heeft hiervoor niet het benodigde investeringsbudget. De gemeenten hebben daarom besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke additionele financiering voor elektrificatie.

Door de roerige voorgeschiedenis is sprake van een bestuurlijk lastig dossier. IPR Normag heeft het dossier op een overzichtelijke wijze beschreven en alle relevante vragen beantwoord. Diverse varianten zijn verkend en (ambtelijk en bestuurlijk) gesondeerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een beknopt rapport en een duidelijk advies richting de drie gemeenten.

Omdat de meerwaarde voldoende is aangetoond, tonen gemeenten zich bereid tot nadere afspraken over financiering mét bijbehorende afspraken over risicoverdeling en invloed en zeggenschap. IPR Normag heeft de gemeenten ondersteund bij het maken van de juiste afspraken. Onderdeel hiervan is een financieel-technische financiering, waarbij de constructie ‘aanbestedingsproof’ is.