Advies waardering aandelen RWM N.V.

RWM verzorgt de afvalinzameling en reiniging in de Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein. RWM heeft IPR Normag gevraagd een adviesnotitie op te stellen over de waardering van aandelen bij een verandering in aandeelhouderschap.

Opdrachtgever

RWM

Periode

2020

Het advies van IPR Normag gaat in op hoe aandelen in RWM N.V. het beste gewaardeerd kunnen worden bij in- of uittreding van een partij, een aandelenemissie of een wijziging in de aandeelhoudersverhouding.
De methodiek die IPR Normag hiervoor heeft opgesteld is, conform de wens van RWM, algemeen toepasbaar in voorkomende situaties en gangbaar in de branche. De geadviseerde methodiek biedt verschillende mogelijkheden voor een intredende partij om haar aandeel te leveren (in natura, “a” en “b” aandelen, goodwill, e.d.).

In onze advisering zijn de verschillende mogelijkheden gebaseerd op praktijkvoorbeelden in de sector. Daarbij hebben wij (in samenwerking met fiscalisten) de fiscale aandachtspunten/eisen bij toetreding in beeld gebracht. Wij hebben ook rekening gehouden met de bestaande governance, bestaande afspraken inzake toe- en uittreding en de huidige aandelenconstructie.