Rekenkameronderzoek naar afvalbeleid gemeente Nijkerk

In opdracht van de Rekenkamercommissie Valei en Veluwerand heeft IPR Normag onderzoek verricht naar het afvalbeleid van gemeente Nijkerk. En daarbij de onderzoeksvraag ‘Wat zijn de effecten van het afvalbeleid van de gemeente Nijkerk, zowel kwantitatief als kwalitatief?’ beantwoord.

Conclusies van dit onderzoek waren:

  • Beleidsmaatregelen hebben iets minder effect gehad dan beoogd.
  • Er is potentie voor hogere doelstellingen. Zonder beleidsmaatregelen gaan die echter niet gehaald worden.
  • De kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen is goed. Er is vrijwel geen afkeur van de onderzochte gescheiden ingezamelde grondstoffen.
  • Het college informeert gemeenteraad actief en de raad ziet geen aanleiding aandacht te geven aan afvalbeleid.

Met de volgende aanbevelingen:

  • Formuleer nieuwe doelstellingen voor 2025 en geef aan of en hoe de VANG-doelstelling voor 30 kg restafval per inwoner per jaar in de praktijk van gemeente Nijkerk haalbaar is.
  • Geef aan hoe deze doelstellingen gehaald gaan worden, zoals door het nemen van aanvullende beleidsmaatregelen zoals communicatie, handhaving, verhogen van service op grondstoffen en verminderen van de inzamelfrequentie van restafval.
  • Monitor de effecten in kwaliteit van afval als gevolg van wijzigingen in het afvalbeheer. De verwachting is dat verdere maatregelen die afvalscheiding bevorderen zoals omgekeerd inzamelen of strengere diftarmaatregelen mogelijk een negatief effect hebben op de kwaliteit en daarmee recyclebaarheid van de apart ingezamelde grondstoffen.
  • Geef de gemeenteraad inzicht in de afvalbeheerprestaties in relatie tot de gemeentelijke doelstellingen aanvullend op de P&C-cyclus.

Meer weten of zelf een rekenkameronderzoek laten uitvoeren? De adviseurs van IPR Normag kunnen u in korte tijd ondersteunen bij de verdere besluitvorming. Neem contact op met Marten Boels voor meer informatie via 023-5319141 of martenboels@iprnormag.nl.

U kunt het rapport downloaden via onderstaande link van de NVRR:

Rekenkamerrapport: Onderzoek naar afvalbeleid Nijkerk — NVRR