Ondersteuning strategieproces Het Waterlaboratorium

Het Waterlaboratorium staat voor waterkwaliteit. Het Waterlaboratorium heeft IPR Normag gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een nieuw strategisch plan. Het Waterlaboratorium wilde daarbij een participatief proces doorlopen: intern en extern. Het strategieproces is erop gericht om de inhoud van de strategie kritisch te toetsen en (eventueel) bij te stellen.

Opdrachtgever

Het Waterlaboratorium

Periode

2020

IPR Normag heeft de volgende ondersteuning geleverd bij het vormen van een nieuwe strategie:

  • Procesbegeleiding, gericht op het voorbereiden, bespreken en maken van de relevante strategische keuzen.
  • Kritisch mee- en tegen denken, waarbij een blik van buitenaf wordt meegegeven ter toetsing en aanscherping van het strategisch plan.
  • Structureren en analyseren, voor zover dit nodig en mogelijk is op basis van beschikbare informatie en doorlooptijd.
  • Penvoerderschap, waarbij wij gebruik maken van door opdrachtgever aangeleverde input en het document opstellen op een zo begrijpelijk en overtuigend mogelijke wijze.

Dankzij diverse sessies met medewerkers is inzicht verkregen in het functioneren van de organisatie. Vervolgens is samen met het MT een nieuwe strategie uitgewerkt. De slogan voor de komende jaren luidt: “Wij halen de waarheid uit water.” Met de nieuwe strategie weet Het Waterlaboratorium zich te onderscheiden van haar sectorgenoten en kan zijn verder ontwikkelen in de komende jaren.