Meer lokaal en samen optrekken: uitkomsten kennistafel Waste Vision

Op 15 december 2021 is de laatste IPR Normag kennistafel van 2021 gehouden. Aanleiding om de kennistafel te organiseren is het stoppen van de levering van ondergrondse containers en het onderhoud door Waste Vision. Hierdoor zijn er leveringsproblemen, ontstaan juridische vraagstukken en moet er soms snel geschakeld worden om tot oplossingen te komen. Voor deelnemers aan de kennistafel reden genoeg om met elkaar in contact te komen, hierover van gedachten te wisselen, en ervaringen en oplossingsrichtingen met elkaar te delen.

Belangrijkste uitkomsten zijn een behoefte om de marktomstandigheden de komende maanden scherp in de gaten te houden, lokaal organiseren van het beheer en onderhoud van de bestaande containers en te kijken naar samenwerking bij aankoop van nieuwe containers.

In dit korte verslag worden de highlights van de bijeenkomst uitgelicht.

Waarom een kennistafel over Waste Vision?
Problemen met ondergrondse containers Onderhoud containers op losse schroeven Waste Vision stopt met containerbouw en onderhoud. Aanleiding om de kennistafel te organiseren is het stoppen van de levering van ondergrondse containers en het onderhoud door Waste Vision per 1 januari 2022. Hierdoor zijn er leveringsproblemen, ontstaan juridische vraagstukken en moet er soms snel geschakeld worden om tot oplossingen te komen. Voor deelnemers aan de kennistafel reden genoeg om met elkaar in contact te komen, hierover van gedachten te wisselen, en ervaringen en oplossingsrichtingen met elkaar te delen.
De deelnemende organisaties hebben een contract voor de levering van ondergrondse containers (van enkele tot meer dan honderd), contracten voor het beheer en onderhoud van de containers en voor de elektronische toegang van de containers. De vragen bij de kennistafel waren gericht op de ontwikkeling van de markt, ervaringen met andere leveranciers en tips & tricks hoe nu verder te gaan.

Verkenning van de marktomstandigheden
Het wegvallen van Waste Vision verandert de markt voor levering van ondergrondse containers én de markt voor beheer en onderhoud. Het is duidelijk dat er in het huidige vacuüm veel gebeurt. Nieuwe spelers proberen een marktaandeel te verkrijgen, tegelijkertijd is en blijft het aantal spelers actief in de specifieke markt voor het leveren van de software & elektronica (hetgeen onderdeel is en blijft van Mic-o-Data, een van de bedrijfsonderdelen van Waste Vision) beperkt. De afhankelijkheid van elektronica maakt dat er gezocht wordt naar oplossingen, om zo te voorkomen dat containers niet langer toegankelijk zijn of diftarsystemen niet meer goed functioneren.
De behoefte bij de deelnemers ligt in een up date van de marktomstandigheden in de komende maanden, om zo ook de eigen strategie scherp te houden, en adequaat in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden (zoals continuering van de dienstverlening door Mic-o-Data).

Wat zijn de mogelijkheden voor vervolg?
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het vervolg. Er wordt verschillend gedacht over het voorstel van Waste Vision (afkoop) en vervolgstappen. Deelnemers zijn het er wel over eens dat het verstandig kan zijn om het beheer en onderhoud van containers meer lokaal te beleggen binnen de huidige markt om dat het minder afhankelijk maakt. Dat gezamenlijk optrekken voor aankoop van ondergrondse containers voor het huidig moment geen oplossing biedt. De huidige afhankelijkheid van één of enkele marktpartijen voor het leveren van elektronica ongewenst is.
De deelnemers vinden het initiatief voor een kennistafel goed, ze vinden het fijn om – los van het juridische – met elkaar te kunnen sparren over strategie en tactiek om de ontstane problematiek op te lossen.

Meer weten? Neem contact op met Alexander Pluckel of Marten Boels via info@iprnormag.nl.