Handreiking 'Aandacht voor kwaliteit van PMD'

Gemeenten in Nederland en producenten van verpakkingen staan voor de opgave de huidige recyclingprestaties van grondstofstromen te verbeteren. Het verbeteren van de recyclingprestaties voor PMD is een belangrijk uitgangspunt van de Ketenovereenkomst 2020 – 2029. Om gemeenten te helpen bij het optimaliseren van de kwaliteit van brongescheiden PMD heeft het Platform Ketenoptimalisatie (PKO werkgroep Inzamelen) op basis van best practices van gemeenten een handreiking voor gemeenten op laten stellen.  Uiteraard in afstemming met het programma VANG-HHA en de aandacht voor kwaliteit daarbinnen. In het PKO en de werkgroep Inzamelen zijn het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, VNG en de NVRD vertegenwoordigd.

In opdracht van de PKO-werkgroep Inzamelen heeft IPR Normag ervaringen, informatie en aanknopingspunten voor de handreiking verzameld aan de hand van in totaal 30 gesprekken met verschillende gemeenten en inzamelorganisaties, aangevuld met de resultaten van al beschikbare onderzoeksrapporten. Dit heeft geleid tot de handreiking ‘Aandacht voor kwaliteit van PMD’. De focus van de handreiking is gericht op de relevante processen waarop een gemeente zelf direct en indirect invloed heeft en is bedoeld om gemeenten een praktisch handelingsperspectief te bieden om de kwaliteit van het brongescheiden PMD te verbeteren.

U kunt de handreiking downloaden via onderstaande link van de NVRD:

Handreiking ‘Aandacht voor kwaliteit van PMD’