Duurzaamheidsvraagstukken zijn mijn favoriete onderwerp om aan te werken. De complexiteit en uitdagingen die op dit brede onderwerp te vinden zijn motiveren en intrigeren mij. Door de complexe problematiek in kleinere vraagstukken op te delen en deze met een holistische blik op proberen te lossen is wat mij betreft de route naar een betere toekomst.

 

Alex Riedijk zijn academische achtergrond omvat BSc Future Planet Studies en een master Governance of Sustainability. Deze opleidingen richten zich op klimaatverandering en duurzaamheid, met de master specifiek gericht op het opstellen van beleid om deze uitdagingen aan te pakken.
Tijdens zijn master voerde Alex een consultancyopdracht uit voor de Universiteit Leiden. Samen met medestudenten analyseerde hij de barrières en motivatoren voor werknemers om duurzaam te handelen. Zijn afstudeerthesis behandelde rechtvaardigheidsrisico’s in de toekomstige import van waterstof en gaf daarin beleidsadvies.
Naast zijn academische expertise heeft Alex ervaring opgedaan in coderen en modelleren in Python. Met zijn brede kennis en interesses is Alex in staat om grondig verschillende vraagstukken te analyseren op het gebied van strategie, beleid en organisatie.