R.H.F. Oldenhof MSc. [Ruben]

Als econoom ben ik geïnteresseerd in de grote maatschappelijke vragen op het gebied van politiek, economie en ethiek. Toch benader ik deze zaken het liefst vanuit het persoonlijke.
Ik breng graag mensen samen om te ontdekken wat ze met elkaar gemeen hebben en samen kunnen doen.

Ruben Oldenhof is gedreven en analytisch sterk. De bijdrage van Ruben in projecten is – als junior adviseur – vooral gericht op het vlot inventariseren en analyseren van de vraagstukken op het gebied van strategie, beleid en organisatie.

Tijdens zijn studie heeft Ruben zich gespecialiseerd in ontwikkelingseconomie, een opleiding waarbij men leert om vraagstukken ook vanuit een sociaal en politiek perspectief te benaderen. Deze integrale benadering past Ruben ook toe bij klantorganisaties, waardoor hij in staat is om zich in korte tijd de doelstellingen en politiek-bestuurlijke context van de klantorganisatie eigen te maken.

Als aanvulling op de vorenstaande globale beschrijving van de werkzaamheden van Ruben, volgen hier nog enkele specifieke adviestrajecten:

• Onderzoek naar samenwerking op het gebied van afvalbeheer tussen een gemeente en een afvaldienst
• Inventarisatie bestaande opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie en inrichting sturingsmodel
• Onderzoek naar de ontwikkelingen met betrekking tot bron- en nascheiding van kunststof verpakkingen en drankenkartons en daaruit voortvloeiende mogelijke toekomstscenario’s voor het gemeentelijk huishoudelijk afvalbeheer
• Onderzoek naar de grondstofroutes van de grondstoffen Textiel, Plastic en Luiers
• Verkenning kansen voor samenwerking van een aantal organisaties met gemeenten ten behoeve van doelstellingen op het gebied van circulaire economie en arbeidsparticipatie
• Uitvoering van het onderzoek “Slimme logistiek bij de inzameling van afval in de kantoor-, winkel- en dienstensector”, in het kader van het programma VANG Buitenshuis
• Evaluatieonderzoek besteding ROV-gelden (raamovereenkomst verpakkingen) en effectiviteit van het programma maatregelen zwerfafvalaanpak
• Onderzoek en opstellen van een businesscase voor een alternatieve constructie voor het inzetten van de doelgroep op taken
• Begeleiden van het MT in haar intern bedrijfsplantraject, waarbij een nieuwe structuur (en inhoud) voor de afdelingsplannen werd geïntroduceerd