IPR Normag Management Consultants

IPR Normag is een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van strategie, beleid en organisatie. Wij opereren voornamelijk in de publieke sector en zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze cliënten. Ons doel is dan ook optimale dienstverlening met duidelijke meerwaarde.


Gemeente bespaart kosten op beheer openbare ruimte, afvalinzameling en terugdringen zwerfafval

Door effectiever en efficiënter om te gaan met handhaving op het beheer van de openbare ruimte, afvalinzameling en het terugdringen van zwerfafval halen gemeentes hun beleidsdoelstellingen tegen een lagere prijs.


NVRD themadag Verbinden in de Openbare Ruimte

Steeds meer publieke afvalbedrijven zien perspectief in het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte of worden door hun gemeenten gevraagd deze zorg over te nemen. Dit geldt ook voor het op weg helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom organiseerde de NVRD woensdag 6 februari 2013 de themadag ‘Verbinden in de Openbare Ruimte’.


Arbeidsparticipatie in de openbare ruimte

Veel gemeenten hebben te maken met een uitdaging: de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt is een primaire verantwoordelijkheid van de gemeenten en de middelen om deze te activeren, nemen af. De noodzaak om de beschikbare middelen resultaatgericht in te zetten neemt hierdoor zienderogen toe. Om deze problemen het hoofd te bieden, ziet de overheid oplossingen in het mobiliseren en ontwikkelen van het arbeidspotentieel en stimuleert het de focus op werk.
Gelijktijdig zien gemeenten dat in het (toekomstig) beheer van de openbare ruimte volop mogelijkheden liggen: afvalscheiding, participatief beheer, (beeld-)kwaliteitssturing. Deze ontwikkelingen vragen om samenwerking tussen gemeente en haar partners in het beheer van de openbare ruimte.

In de combinatie van deze beleidsdomeinen ligt een aanvullende kans voor gemeenten. Het beheer van de openbare ruimte biedt ruimte voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt om te "werken naar vermogen".

IPR Normag combineert kennis van Sociale Zaken en het Beheer Openbare Ruimte. Inmiddels heeft IPR Normag meerdere onderzoeken verricht op het bovenstaande onderwerp. Vanwege haar ervaring met dit onderwerp is IPR Normag gevraagd een presentatie te geven voor een regiobijeenkomst van Stadswerk en aansluitend een artikel te schrijven voor Stadswerk. De NVRD heeft Robert Schouten (partner) gevraagd een presentatie te geven op een themadag "Werken naar Vermogen" over het verloop van één specifiek project op dit terrein.

Voor meer informatie:


Drs. R. (Robert) Schouten (partner)
IPR Normag Management Consultants
Postbus 2016
2002 LA Haarlem
Waarderweg 33B-10
2031 BN Haarlem

  IPR Normag Actueel
Scheiden aan de bron, nascheiden of beide?
Brongescheiden inzameling geeft kwaliteit, nascheiden is efficiƫnt. Het zijn maar twee argumenten in een stevige discussie. Paul de Bruin van IPR Normag concludeert in een argumentatienota speciaal voor AfvalOnline dat de uitkomst niet zo zwart-wit is.
Bedrijfsvoering en organisatie van het gemeentelijk afvalbeheer anno 2014
Aan de hand van een drie-fasen-model duidt Paul de trends en geeft inzicht, tijdens de NVRD Noord-Nederland regiobijeenkomst op 20 november 2014.
Toenemende rol overheidsbedrijven bij beheer openbare ruimte
IPR Normag helpt bij een studiedag van Grontmij.
Gemeente bespaart kosten op beheer openbare ruimte
Effectiever en efficiënter omgaan met handhaving op het beheer van de openbare ruimte, afvalinzameling en het terugdringen van zwerfafval.
Samenwerken en regie; schets van trends en toegepaste organisatiemodellen
Presentatie op NVRD themadag "Verbinden in de Openbare Ruimte".
Arbeidsparticipatie in de openbare ruimte
Presentatie en artikel voor een regiobijeenkomst van Stadswerk. En presentatie op NVRD themadag "Werken naar Vermogen".
Afvalrizoom - van Afval naar Grondstof
Bestuurlijke dilemma's bij integraal afvalbeheerbeleid.
Onderzoek IPR Normag naar een Afvalloos Twente
Rapport gepresenteerd tijdens symposium over intergemeentelijk afvalbeleid.
Benchmark Gemeente Schoon
IPR Normag ontwikkelt Benchmark Gemeente Schoon. Dit ondersteunt gemeenten en reinigingsorganisaties bij de aanpak van zwerfafval.
Cure-gemeenten gaan met elkaar verder
De toekomst van publiek-private samenwerking op het gebied van afvalbeheer in Eindhoven.
Lees meer in het nieuwsarchief